KARATE
AIKIDO
IAIDO
NINJUTSU
JUDO
KENDO
IAITO
SAMOURAI

- NEW HIGH TOP QUALITY "MADE IN JAPAN" MARTIAL ARTS SUPPLIES  2018  -

BUSHIDOSHOP

Budo Online Store Direct Japan

Adress: 3 Ikeno Uchi chyō

Kamitakano Sakyo-Ku

 606-0057 Kyoto Japan

 info@budoshopjapan.com

 Phone/Fax:(+81) 075-2025-5408 (Time lag)

 
Google+